اخبار مربوط به «muslim mother and kid»

چه کنم. دست خودم نیست. مادری دل نازکم کرده.

تاریخ ارسال: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها:

برای این که مادر خوبی باشی، باید نقاشی بلد باشی. نه برای این که به بچه یاد بدهی یا به جایش نقاشی بکشی. برای این که بتوانی کنارش بنشینی و نقاشی کنی و پا به پایش لذت ببری. باید بتوانی با گل و خمیر مجسمه بسازی. باید بازیگر خوبی باشی. باید برای تربیت بچه ها […]

تاریخ ارسال: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

آن وقت به نظرت می آید که چقدر نامردی است که به خاطر بی صبری خودت رفتاری رو انجام می دهی که اقتضای حال توست نه حق او!

تاریخ ارسال: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

روابط عاطفی با فرزندان دارای الگوهای سلامت خاصی است که اگر آن را رعایت نکنیم به فرزندان آسیب می‌رساند و در رشد روانی آنها و سلامت آینده‌شان اختلال ایجاد می‌کند.

چشمها را بشوییم و به پروسه رشد بچه ها جور دیگری بنگریم…

توی آن لحظه‌ها انگار راست‌ترین اضطرارهاست…

تاریخ ارسال: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬