اخبار مربوط به «muslim kid»

متخصصان هم می‌گویند بهترین سن برای شروع آموزش نکات و ویژگی‌های شخصیتی مثبت، سن دو یا سه سالگی است.

نکته ای که همه آنان بر آن تأکید دارند آغاز آموزش از سنین پایین و آسانگیری بر کودکان و تحمیل نکردن تکالیف دشوار به عهده آنها در مراحل یادگیری قرآن و حفظ و قرائت است

تاریخ ارسال: - - برچسب‌ها: ٬ ٬

حسام را برای حل کردن یک صفحه از کتاب ریاضی پیش‌دبستانی راهنمایی می‌کنم، یک کاردستی یا بازی مرتبط با درس ریاضی هم انجام می‌دهیم