اخبار مربوط به «یک تا دو ساله ها»

بازی تنها راه آموختن و کشف محیط اطراف می باشد. و هیچ بازی وجود ندارد که کودک از طریق آن اطلاعات زیادی بدست نیاورد.

تاریخ ارسال: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬