اخبار مربوط به «یادگیری»

یادگیری مهارت‌های تازه، باعث تقویت شبکه‌های عصبی می شود.

تاریخ ارسال: ۲۲ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

مغز انسان حتی با افزایش سن، دارای توانایی های شگفت انگیزِ انطباق و حتی تغییر است.

تاریخ ارسال: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬