اخبار مربوط به «یادداشت پدرانه»

عاشق این است که من یا مادرش با همان لحنی که قربان صدقه اش می رویم امر و نهیش کنیم.

تاریخ ارسال: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬