اخبار مربوط به «گروه جراحان»

دبیر علمی بیست و دومین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران گفت: در حالی که جراحی های کودکان به دلیل حساس و تخصصی بودن این حوزه می بایست از سوی جراحان کودکان صورت هم اکنون بیش از ۵۰ درصد اعمال جراحی کودکان از سوی دیگر جراحان که عمده آنان نیز جراحان عمومی هستند، انجام می شود. […]

تاریخ ارسال: ۰۵ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬