اخبار مربوط به «گرفتن از پوشک»

بدون تعارف می گویم. وقتی می بینم مادر یا پدری کودکش را می زند، دلم می خواهد یک گنده تر از او پیدا شود که او را بزند. این را بدون هیچ خجالتی می گویم. به این دلیل که احساس می کنم به هیچ وجه، در هیچ حالی و به هیچ بهانه ای نباید بچه را زد.

تاریخ ارسال: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬