اخبار مربوط به «کیف مادر»

دوست دارم که مثل فرشته آرزوها وقتی پسرم در مطب دکتر انتظارش طولانی شد یک ماشین از ته کیفم به او بدهم تا بازی کند، یا وقتی درمترو حوصله اش سر رفت به جای موبایل، قیچی اش را با تکه های کاغذ کادو از کیفم بیرون بکشم تا برق خوشحالی را در چشمانش ببینم.

تاریخ ارسال: ۰۱ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬