اخبار مربوط به «کیسه ی هوای اتومبیل»

کیسه‌‌های هوایی برای حفاظت بزرگسالان در حین رانندگی طراحی شده‌اند. با اینکه کیسه‌های هوایی بالقوه می‌توانند جان کودکان را در هنگام حادثه رانندگی نجات دهند، اما نیرو و سرعتی که این کیسه‌ها اعمال می‌کنند می‌توانند به افراد کم‌سن آسیب برسانند. برای جلوگیری از آسیب کودکان به علت بادشدن کیسه هوا به این نکات توجه کنید: […]