اخبار مربوط به «کودک و رمضان»

ماه رمضان ماه تمام اعضای خانواده است و کودکان نیز از این بحث جدا نیستند و آن ها نیز می توانند به سهم خودشان از این ماه استفاده کنند. تعدادی از خانواده های جوان، کودکانی دارند که قادر به روزه گرفتن نمی باشند. اما این امر به تنهایی دلیلی برای جدایی کوچکترین عضو خانواده از […]

تاریخ ارسال: ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬