اخبار مربوط به «کودک و رسانه»

برنامه های ماهواره خصوصا شبکه های فارسی زبان تاثیرات ناخوشایندی از جمله تغییر در برخوردها و رفتارهای فرزندان، تمایل به ارتباط با جنس مخالف و غیره را دارد. برای اثبات این موضوع کافی است سری به آمارهای موجود در اثرسنجی برنامه های ماهواره ای بزنید.

تاریخ ارسال: ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

عکس های ترسناکی که حتی کودکان را مجذوب خود می کند آن ها را می ترساند.

تاریخ ارسال: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬