اخبار مربوط به «کودک سه ساله»

کودکتان هرچقدر بیشتر در رساندن پیامش موفق باشد بیشتر خواهان صحبت با شماست.

او درباره ماه و خورشید و باد همانگونه می اندیشد که…

تاریخ ارسال: ۱۶ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

کودک دو ساله خودش را فردی مجزا می داند بنابراین اغلب ”نه” می گوید.