اخبار مربوط به «کودک خلاق»

در این نوشته از تکنیک چاپ در نقاشی کودکان با استفاده از پاک کن های انتهای مداد برای کشیدن این خوشه انگور و گل های زیبا استفاده شده است.

فعالیتهای شناختی به توانایی های یک کودک برای درگیری و پردازش اطلاعات کمک می کند.

تاریخ ارسال: ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬