اخبار مربوط به «کودک خشن»

ورزش ‌کردن‌ برای‌ این‌ کودکان‌ بسیار مؤثر است‌ و باعث‌ تخلیه‌ هیجانی‌ می‌ شود.

انضباط را با تنبیهات غیرجسمی ایجاد کنید، مانند محروم کردن کودک از امتیازات

تاریخ ارسال: ۰۱ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬