اخبار مربوط به «کودک بیمار»

بیماری باعث دفع مواد غذایی پروتئین دار از بدن کودک می شود.

تاریخ ارسال: ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

وقتی کودک شما سرما می‌خورد نیاز به نوشیدن آب کافی دارد.

تاریخ ارسال: ۰۱ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬