اخبار مربوط به «کودک اتیسمی»

در افراد با اوتیسم بالا فعالیت بیشتر در نیمکره راست مغز بود.

تاریخ ارسال: ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬