اخبار مربوط به «کودکی پیامبر»

در صومعه‌ای راهبی به نام بحیرا که عالم بزرگ مسیحیان بود. تا حضرت رسول را در کودکی دید نشانه‌های نبوت را در او دید اما پیشگویی بحیرا تنها برای کاروانیان تازگی داشت؛ نه برای ابوطالب و بستگانش. به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، عرب جاهلی، مبدأ تاریخ ثابت و منظمی نداشت، بلکه حادثه‌ای از حوادث […]

تاریخ ارسال: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬