اخبار مربوط به «کودکان و هیئت»

نویسنده: مرجان الماسی یادم میاد ایام نو جوانی و دانشجویی و جوانی (زمانی که هنوز بچه نداشتم) خودم رو , ایام محرم و عزاداری, هر روز هر مجلس و هیئتی که دوست داشتم میرفتم, از شاه عبد العظیم تا مهدیه امام حسن و چیذر و… از این سر شهر تا اون سر شهر . ولی از چند سال قبل, […]