اخبار مربوط به «کودکان زیر دو سال»

یک کارشناسی ارشد روانشناسی  گفت: از آنجایی که کودک زیر دو سال هنوز ارتباط زیادی با اطراف خود  ندارد، مهارت خاصی از طریق قصه گویی به او آموزش داده می شود به عبارتی؛ قصه گویی برای کودک زیر دو سال در رشد زبانی و ارتباط مادر و فرزند موثر است. وجیهه ابراهیمی در گفت‌وگو با […]