اخبار مربوط به «کوتاه ماندن قد»

سوءتغذیه عارضه‌ای است که در ایران در سال‌های اخیر رواج پیدا‌کرده است. متخصصان عوامل مختلفی مانند دریافت ناکافی کلسیم و ویتامین‌های مورد نیاز بدن را از دلایل اصلی بروز این عارضه می‌دانند، اخیرا نیز اخباری به نقل از رئیس انجمن پزشکان ایران انتشار یافته که در آن نسبت به سوءتغذیه در ایران هشدار داده شده […]