اخبار مربوط به «کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی»

دبیرکل اتحادیه جهانی زن مسلمان از تصویب نهایی اساسنامه این اتحادیه در جلسه اخیر آن در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، طوبی کرمانی با اعلام این خبر گفت: اتحادیه جهانی زنان مسلمان در بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی پیشنهاد شد و در یک سال اخیر با […]