اخبار مربوط به «کشباف دوتایی»

برای بافت انواع شال گردن، حاشیه کلاه، مچ آستین و … از کشباف استفاده میشود.

تاریخ ارسال: ۲۲ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬