اخبار مربوط به «کتاب تربیتی»

این کتاب اگر با ادعای نویسنده مطابق باشد، نه تنها برای والدینِ دختران که برای مردان و زنان مفید است. خیلی وقت ها مصیبت های زنان ازین جاست که خودشان، ویژگی های فیزیولوژیکی و آفرینشی خود را به خوبی نمی شناسند.

کتابهای نسیم مهر شامل مباحثی کاملا علمی و روانشناسانه و راهکارهایی عملی و کاربردی

نویسنده: زهرا نجات کتاب: چگونه با کودکم رفتار کنم نویسنده : دکتر گاربر مترجمان : شاهین خزعلی، هومن حسینی نیک، احمد شریف تبریزی زیر نظر دکتر محمد ولی سهامی انتشارات مروارید “وقتی تصمیم میگیرید صاحب فرزند شوید ،یعنی مسئولیت بلند مدت و سنگین تربیت او را پذیرفته اید.در تربیت کودک مانند هرکار دیگری با مشکلاتی […]