اخبار مربوط به «کانون پرورش»

آنها فکر میکنند طلسمی در کار است و موش های راه راه می خواهند آنها را اسیر کنند

مرد چاقو تیز کن گفت: وقتی جیبم پر از پول است چرا خوشحال نباشم

تاریخ ارسال: ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

کتاب علاوه بر سادگی فهم، بسیار ادبی نوشته شده و حس آمیزی و استعارات فراوانی دارد