اخبار مربوط به «کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان»

کتاب، مجموعه سه داستان کهن و آشناست که با شیوه “تصویرخوانی“ همراه شده است.

بالاخره آن هفته پدر احمد به او گفت که صبح جمعه او را هم با خود به کوه خواهد برد.