اخبار مربوط به «کاغذ رنگی»

کافی است تعدادی مقوا را به صورت حلقه ای، به یکدیگر وصل کنید.

میتوانید چهار شاخه برای این کاردستی طراحی کنید، و هر شاخه را به یک فصل اختصاص دهید.

تاریخ ارسال: ۱۰ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬