اخبار مربوط به «کاردستی با کاغذ رنگی»

شکل یک مسواک را ببرید و از کودکتان بخواهید آنرا رنگ کند

تاریخ ارسال: ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

اشکالی ساده روی کاغذ بکشید و از کودکتان بخواهید تا روی خط ها را بدوزد.