اخبار مربوط به «کاردستی با چوب بستنی»

حالا اگر شما هم طرفدار محیط زیست هستید و نمی‌خواهید الکی زباله تولید کنید و کمی هم ذوق هنری دارید، بیایید با چوب بستنی‌هایی که بعد از خوردن بستنی می‌مانند، کاردستی‌های جذابی درست کرد. مثل همین گیره‌ی کاغذی.

فصل تابستان فرصت خوبی برای درست کردن کاردستی با چوب بستنی است!