اخبار مربوط به «کاردستی با مقوا»

 

می تونید با مواد بازیافتی کاردستی های جالبی برای بچه ها درست کنید.

با این روش می تونید حیوانات مختلفی رو تهیه کنید. البته حیوانات چهار پا!! خیلی هم راحته و فقط نیاز به کاغذ (و یا مقوا)، قیچی و خط کش و مداد رنگیه (و یا ماژیک). در این جا یک خرس کاغذی رو می خوایم درست کنیم.