اخبار مربوط به «چای گل گاو زبان و سنبل ‌طیب»

خواص گلپر: طبیعت گرم و خشک، تقویت کننده‌ی عالی حافظه، ضد صرع قوی