اخبار مربوط به «چادر نماز»

خیاطی را باید یاد بگیرم نه برای دوختن لباس های مدِ روز برای خانوم های بالاشهری . نه برای این که دستم توی جیب ِ خودم باشد و ادعای استقلالم گوش ِ فلک را کر کند.

تاریخ ارسال: ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬