اخبار مربوط به «پیش دبستانی»

نیازی به آموزش حروف الفبا نیست و آموزش های مرسوم مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی کفایت می کند. معمولاً کودکان از طریق بازی ها یاد می گیرند. پس بازی های بیشتر و بیشتری بیاموزید.

برخی کودکان نوشابه یا آب میوه صنعتی را ترجیح می‌دهند

تاریخ ارسال: ۰۵ آبان ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

با مطالعه این کتاب بسیاری از سولات فرزندانتان پاسخ داده می‌شود

تاریخ ارسال: ۰۸ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

در این کتاب بازی حرف اول را می‌زند و بازی‌های این کتاب، مبتنی بر برنامه درسی دوره پیش‌دبستان است.

تاریخ ارسال: ۲۸ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬