اخبار مربوط به «پیامک»

شده یک وقت هایی به زبانت نمی آید که رودر رو  به کسی بگویی عزیزم. یا قربونت برم. یا فدات بشم… اما توی پیامک و ایمیل ها تا دلت بخواهد از این کلمات می آوری. خجالت نمی کشی. با کلمات راحت تری که بنویسی شان نه اینکه ادایشان کنی. یا بعضی حرفها را فقط می […]

تاریخ ارسال: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬