اخبار مربوط به «پرخاش»

فرید فدایی روانپزشک گفت: مکیدن دست و به دهان بردن اشیا در کودکان کمتر از یک و نیم سال امری طبیعی است. وی گفت: از آنجا که قبل از یک و نیم  سالگی مهم ترین فعالیت های شیرخوار شامل نوشیدن، بلعیدن و گاز گرفتن است بنابراین تعامل کودک با جهان از طریق دهان صورت می […]

تاریخ ارسال: ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

ما نمی توانیم جلوی خشم خودمان را بگیریم و تلاش کودکمان را که صرفا به جهت کنجکاوی کودکانه است، یک جنایت یا فاجعه ی جبران ناپذیر تلقی می کنیم. لطفا دلسوزانه نگویید که این کارها را به خاطر تربیت فرزند دلبندتان انجام می دهید و او باید یادبگیرد که کشوی لباس هایش را بیرون نریزد.

تاریخ ارسال: ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬