اخبار مربوط به «پرانتزی»

اگر کودک هنگام راه رفتن پاهایش را با فاصله از هم قرار دهد، مشکل پا پرانتزی دارد و اگر زانوها در هنگام راه رفتن به هم بچسبند، مشکل پا ضربدری وجود دارد که در پیدایش آن عامل ژنتیک یا نرمی استخوان نقش دارند.

تاریخ ارسال: ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

کج گذاشتن پا به سمت داخل، در کودکان کم‌سن در شروع راه افتادن بسیار رایج است. در اغلب موارد با افزایش سن کودک، این عارضه برطرف می‌شود و کودک پاهایش را درست روی زمین می‌گذارد. اما در تعداد کمی از کودکان، این عارضه به خودی خود بهتر نمی‌شود و باید درمان شود. کج گذاشتن پا […]

تاریخ ارسال: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬