اخبار مربوط به «پدرخواندگی»

کم نیست تعداد زوج‌های جوانی که به مراکز بهزیستی مراجعه می‌کنند و درخواست پذیرفتن یک فرزندخوانده را دارند. اغلب این زوج‌ها با مشکل باروری مواجه هستند و البته تعداد زیادی هم صاحب فرزند هستند اما تمایل دارند سرپرستی کودک دیگری را هم بر عهده داشته باشند. فرزندخواندگی روند پیچیده‌ای دارد. در واقع مراکز بهزیستی و […]

تاریخ ارسال: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬