اخبار مربوط به «پایه کوتاه»

آموزش بافت پایه کوتاه و بافت پایه بلند در قلاب بافی.

می تونید از این گل ها، برای تزئین لباس، تل، گُل سر، آویز اتاق کودک و … استفاده کنید.

با کمک قلاب بافی، می تونید جای دستمال کاغذی درست کنید.