اخبار مربوط به «پایه دوتایی»

آموزش بافت پایه دوتایی و پایه سه تایی در قلاب بافی.

می تونید از این گل ها، برای تزئین لباس، تل، گُل سر، آویز اتاق کودک و … استفاده کنید.