اخبار مربوط به «پاسخ به سوالات»

عدم نگهداری این دارو در یخچال سبب تخریب و بی اثر شدن دارو شده و قادر به مقابله با عفونت موجود در بدن کودتان نخواهد بود.

با خوردن غذاهایی که سبب کاهش تهوع می شوند، بی اشتهایی تان نیز کمتر خواهد شد