اخبار مربوط به «ویژگی های تک فرزندها»

چنین افرادی معمولا درون گرا تر از سایرین هستند، به این معنی که ترجیح می دهند بیشتر مسائل را در درون خود بریزند.

تاریخ ارسال: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬