اخبار مربوط به «ولیمه حذاق»

ولیمه حذاق ولیمه ای که مستحب است وقتی فرزند در خواندن قرآن حاذق و ماهر شد، داده شود.

تاریخ ارسال: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬