اخبار مربوط به «وقت گذراندن با فرزند»

اما امروز قید کارها رو زدم و بهش گفتم بریم بازی، خنده روی صورتش اومد و بدو بدو رفت طرف اتاقش. فکر کنم بشه روزها رو یه جور دیگه گذروند، به امتحانش می ارزه…

تاریخ ارسال: ۰۹ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬