اخبار مربوط به «ورزش پیش از بارداری»

پیش از اینکه بخواهید باردار شوید اگر ورزش منظم عادت کنید، دوران بارداری خوبی خواهید داشت. در نتیجه ورزش دایمی، استقامت بدن افزایش می یابد و مادر در حمل جنین مشکل نخواهد داشت.

تاریخ ارسال: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬