اخبار مربوط به «والدین و کودکان»

کودکان ضمن بازى با والدین یا دیگران، ابتدایی‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین رفتارهای زندگى اجتماعی را می‌آموزند؛ رفتارهایی چون تعامل، احترام به هم، اظهارنظر، گذشت، ایثار، همیاری و همدلی.

تاریخ ارسال: ۲۲ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

وقتی کودک در زندگی خود احترام متقابل و علاقه شدید پدر و مادر به هم و به کودک را می بیند نا خودآگاه احترام گذاشتن در پوست و خون او نفوذ می کند.

تاریخ ارسال: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬