اخبار مربوط به «همکاری»

تقریبا هفت هشت ماهی از ابتدای فعالیت مادربانو می گذرد، در حالی که هیچ حمایت کننده ی مالی وجود نداشت و ندارد. دست خالی سایت را بالا بردیم و البته بی شک لطف خدا به ما توان و انرژی داد تا بتوانیم هر روز مطلب مفیدی در سایت داشته باشیم.

تاریخ ارسال: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬