اخبار مربوط به «همسر حبیب بن مظاهر»

طهورا ابیان امروز نه‌، که روز الست بربکم       با تو دلم بهانه کرب و بلا گرفت و تاریخ خوب گواهی می‌دهد که در پس مردانی دلیر زنانی دانا و مدبر بوده‌اند‌. زنانی که شرایط را خوب می‌سنجیدند و به نیکو‌ترین روش همسرانشان را پشتیبانی می‌کرده‌اند. همسر حبیب هم از آن جمله زنان بود‌. همسر حبیب‌بن‌مظاهر […]