اخبار مربوط به «نگاه خدا»

هر وقت زمین می خورد یا اذیت می شود از کسی یا چیزی یا کاری، برمی گردد و من را نگاه می کند.

تاریخ ارسال: ۰۶ شهریور ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬