اخبار مربوط به «نوزاد معلول»

متخصص ژنتیک مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی زنجان، شایع ترین معلولیت مادر زادی را سندرم دان و نقص لوله یاد کرد و گفت: در این راستا به ترتیب احتمال تولد یک نوزاد با چنین مشکلی یک در ۷۰۰ و یک در هزار است. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر […]