اخبار مربوط به «نمایشگاه بین المللی کتاب تهران»

حضور خانوادگی در نمایشگاه کتاب، بهانه ای است برای آشنا کردن هر چه بیشتر کودکان با فرهنگ کتاب خوانی