اخبار مربوط به «نقش پدر در رشد هویت جنسی فرزندان»

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تاثیر پدر بر فرزند ماندگار است و کودکان براستی به پدر نیاز دارند، اما به یاد داشته باشید وجود هر پدری مفید نیست . چرا؟   یکی از انسان‌شناسان مشهور معتقد بود، پدران به لحاظ زیست‌شناسی یک ضرورتند، ولی از حیث اجتماعی یک عامل ثانوی به شمار می‌روند. این عقیده براحتی […]

تاریخ ارسال: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬